20:14
Quy định về Hành lý tuyến nội địa của VNA, Jetstar và Vietjetair